logo

Wij bieden u een perfect overzicht van de bedden en de matrassen, hun productienummers en informatie over hun huidige status, met een globale bedaudit.

Het beheer van uw bedden is van groot belang om overzicht te bewaren op de conditie van uw investering. De perfecte manier om dit te doen en om onverwachte gebeurtenissen te vermijden, is ons een complete bedbasisaudit te laten doorvoeren.

Hoe werkt de bedbasisaudit?

Stap 1. Productcontrole
Onze technicus komt ter plaatse om de status van uw bedden te controleren.

Stap 2. Kleur sorteren
Wij delen de bedden in drie hoofdcategorieën in op basis van de vastgestelde status.

Stap 3. Informatiesamenvatting
We geven informatie over de huidige status van de bedden op het vlak van veiligheid, functioneren en verplichte veiligheidstechnische inspecties.

Stap 4. Aanbeveling
Wij doen een aanbeveling voor de meest geschikte procedure om de toestand van de huidige bedden te optimaliseren.


De output van de audit is een overzichtelijk opgesteld document dat de situatie in de hele instelling in kaart brengt. De audit bevat een voorstel voor de aanpak van bedden die bij specifieke onderhoudsklassen zijn ingedeeld. Het is ook een nuttig beheersinstrument voor een budgettaire planning voor productvervanging.

Hoe ziet het resultaat eruit?

U kunt de onderstaande documenten, die het echte bedbasisauditresultaat vertegenwoordigen, downloaden en inkijken.

 Audit overzicht

 Auditrapport

 Onderhoudscontract

 Brief bij offerte

Bedaudit aanvragen

Neem voor meer informatie over de bedbasisaudit contact met ons op via het online-formulier. We sturen u zo snel mogelijk een antwoord.